برنامه‌های انستیتو باسکرویل

برنامه‌های انستیتو باسکرویل 2020 تا 2023
انستیتو باسکرویل مفتخر است برنامه‌های خود به منظور پاسداشت و پیشبرد هرچه بیشتر میراث باسکرویل را برای بازۀ زمانی 2020 تا 2023 اعلام نماید. خواهشمندیم حمایت مالی از برنامه‌های مؤسسۀ باسکرویل را مدنظر قرار دهید. فهرست گزینه‌های کمک مالی به انستیتو به ضمیمۀ بسته موجود است. حمایت‌های شما به ما کمک می‌کند به اهداف انستیتو مبنی بر گسترش پیوندهای دوستی بین شهروندان ایران و آمریکا، جامۀ عمل بپوشانیم. این برنامه‌ها شامل مجموعه‌ای از اقدامات است که شرح آن در زیر می‌آید:

الف) ایران و آمریکا: دوستی از یاد رفته (نمایشگاه عکس‌ها و اسناد مربوط به سفر افراد، از 10 تا 19 آوریل 2020)
آمریکاییان اندکی هستند که نام هوارد باسکرویل و صدها آمریکایی دیگر که روابط دوستی پایداری با ایرانیان برقرار کرده‌اند به گوششان خورده باشد. اما گرچه آمریکاییان اندکی از این تاریخچۀ غنی دوستی باخبر هستند، اغلب ایرانیان از این دوستی دیرینه آگاهی دارند و آن را ارج می‌نهند. این نمایشگاه عکس و اسناد که از زمان باسکرویل (1908) تا دوران پس از انقلاب را در بر می‌گیرد نشان می‌دهد که دوستی بین ایران و آمریکا به صورت دوستی‌های میان مردم آغاز شده و چندین نسل از ایرانیان را منتفع ساخته است. هدف این نمایشگاه آشنا کردن مردم آمریکا با این تاریخچه است. نمایشگاه در روز دهم آوریل (روز تولد باسکرویل در 10 آوریل 1885) آغاز می‌شود و در نوزدهم آوریل (روز مرگ باسکرویل در 19 آوریل 1909) به پایان می‌رسد.

ب) فهرست راهنمای «دوستان آمریکایی ایران» موسوم به فهرست باسکرویل
انستیتو باسکرویل در نظر دارد کتابی به سیاق دایرةالمعارف تهیه کند که در آن زندگینامۀ کوتاهی از شهروندان آمریکایی که مانند هوارد سی. باسکرویل از طریق کار، تخصص و تجربیاتشان سهم مهمی در ارتقای شرایط جامعۀ ایرانی داشته‌اند درج گردد. این فهرست راهنما از مبلغین مذهبی که به ساخت مدرسه و درمانگاه در ایران کمک کردند تا مستشاران مالی که تخصص خود در زمینۀ بانکداری و بازرگانی را به ایران بردند تا داوطلبان سپاه صلح که در جهت کمک به طبقات محروم ایران فعالیت می‌کردند و همچنین کسانی که جوانان ایرانی را با مؤسسات آموزش عالی آمریکایی مرتبط ساختند در بر می‌گیرد و میراث جملگی این آمریکایی‌های نمونه را مورد تکریم قرار خواهد داد. هدف ما این است که پس از آماده کردن این کتاب مرجع، آن را در اختیار دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌های ایرانی-آمریکایی و ایرانیان داخل ایران قرار دهیم. این کتاب به فارسی نیز ترجمه خواهد شد و نسخۀ دیجیتال آن جهت استفادۀ عموم در وبگاه انستیتو به نشانی www.BaskervilleInstitute.org  قرار خواهد گرفت.

پ) کنفرانس باسکرویل: یک قرن دوستی، تشریک مساعی و تعامل فرهنگی، آوریل 2021
از زمان رفتن باسکرویل به ایران در سال 1907 تاکنون، امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است تا به تاریخ دوستی میان آمریکاییان و ایرانیان بپردازیم و این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم که چرا و چگونه دوستی میان مردم ایران و آمریکا از بوتۀ آزمون زمان، سیاست، انقلاب و کشمکش‌های میان دو کشور سربلند بیرون آمده است. هدف این کنفرانس این است که کارشناسان و ناظران مختلف را گرد هم آورد تا با هم افزایی و تبادل نظر اشکال گوناگون دوستی میان ایرانیان و آمریکاییان را ترسیم نمایند و باعث گسترش آنها شوند.

ت) مجموعه سخنرانی‌های انستیتو باسکرویل
انستیتو با ترتیب دادن سه سخنرانی عمومی در سال از کارشناسان برجسته دعوت خواهد کرد برای دانشجویان و مردم شهر سخنرانی کنند. برنامۀ «مجموعه سخنرانی‌های انستیتو باسکرویل» به  صورت مشترک با «مرکز مطالعات بین‌الملل دیوید ام. کندی» در دانشگاه بریگم یانگ انجام خواهد شد.

ث) مجموعۀ مطالعات موردی انستیتو باسکرویل
ما در مؤسسه اقدام به انتشار مطالعات موردی (30 تا 40 صفحه) دربارۀ ایران به زبان غیرتخصصی برای عموم مردم آمریکا خواهیم کرد. این مطالعات موردی در اختیار کلیۀ دبیرستان‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های علاقه‌مند قرار خواهد گرفت.
منشأ «ضدآمریکایی بودن» در داخل ایران با «ضد ایرانی بودن» در داخل ایالات متحده تفاوت دارد. در ایران احساسات ضدآمریکایی از سوی دولت حمایت مالی می‌شود، درحالی که در آمریکا احساسات ضدایرانی، ناشی از برداشت‌های مردم آمریکا از ایران و سیاست‌های دولت ایران نسبت به آمریکا و اسرائیل، و همچنین بحران گروگان‌گیری در سال 1979 است که منجر به ایجاد برداشتی منفی نسبت به ایران و ایرانیان شد. به همین دلیل بود که وقتی تیم کشتی یا والیبال آمریکا به ایران رفت، اعضای تیم از میزان طرفداری و حمایت مردم و آمریکادوست بودن آنان شگفتزده شدند. مجموعۀ تک‌نگاریهای ما تحلیل‌های مهم تاریخی و سیاسی دربارۀ ایران در اختیار مردم قرار می‌دهد. هدف مؤسسه از این اقدام این است که برداشت و درک آمریکایی‌ها را نسبت به ایران و ایرانی بهبود بخشیم.