«باسکرویل و انقلاب ایران» عنوان کتاب «باسکرویل و انقلاب ایران» می‌باشد که به قلم علی کمالوند بروجردی به صورت رمان تاریخی تالیف و در سال ۱۳۳۶ خورشیدی به چاپ رسیده است و اینک به کوشش سعید کیانام تجدید چاپ شده و نشر پیدا کرده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. سخن...